Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
866.Vypočtěte Určete primitivní funkce a dosaďte meze