Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
868.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami y = 1/x , y = 0 , x = 1 , x = 4Určete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte abs.hodnotu určitého integrál z rozdílu funkcí