Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
891.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami y = lnx , y = 0 , x = a (a>0)Určete x-ové souřadnice průsečíků křivek (meze integrálu) a vypočtěte abs.hodnotu určitého integrál z rozdílu funkcí (rozdělte útvar na části)