Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
977.Vypočtěte Jmenovatele nejprve rozložíme (dělením x-1) a potom použijte rozklad na parciální zlomky (vedoucí na přiroz.logaritmus a racionální funkci)