Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
841.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami y = cos2x , y = 0 , x = 0p/4