Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
857.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného grafem funkce y - cosx , osou x a přímkami x = 0 , x = 2p4