Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
862.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného parabolou y = x2 + 2 , přímkou x + y - 8 = 0 a osami x, y75/3