Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
880.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného parabolou y = x2 - 3x + 2 a jejími tečnami v bodech A[0,2] a B[2,0].2/3