Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
886.Vypočtěte objem tělesa, které vznikne rotací obrazce ohraničeného křivkami y2 + x - 4 = 0 , x = 0 kolem osy y512p/15