Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
889.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami x2 - 4x - 2y + 6 = 0 , 2x - y - 3 = 0 16/3