Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
899.Vypočtěte objem tělesa, které vznikne rotací obrazce ohraničeného křivkami b2x2 + a2y2 = a2b2 kolem osy y4pa2b/3