Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
903.Vypočtěte objem tělesa, které vznikne rotací obrazce ohraničeného křivkami y = 2x - x2 , y = 0 kolem osy x16p/15