Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
919.Vypočtěte arcsinx+(1-x2)-1/2+C