Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
930.Vypočtěte x+ln|x2+1|+C