Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
933.Vypočtěte -x4/4-x3/3-x2/2-x-ln|1-x|+C