Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
935.Vypočtěte x3/3-x+arctgx+C