Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
936.Vypočtěte (2/3)arctg[(1-2x)/3]+C