Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
950.Vypočtěte C-(3-2x-x2)1/2-4arcsin[(x+1)/2]