Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
952.Vypočtěte (3/8)[ln|4x2-4x+17|+(1/6)arctg[(2x-1)/4]]+C