Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
953.Vypočtěte ln[(x-4)2/|x-3|]+C