Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
958.Vypočtěte 3ln|x-2|+5ln|x-7|+C