Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
960.Vypočtěte 2arctgx-arctg(x/2)+C