Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
961.Vypočtěte -ln|x|+2ln|x-1|-(x-1)-1-(x-1)-2+C