Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
973.Vypočtěte -1/x-0,5x/(1+x2)-1,5arctgx+C