Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
976.Vypočtěte (2x3-6x2+8x-9)/(x2-2x+2)2+ln|(x-1)2/(x2-2x+2)+arctg(x-1)+C