Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
980.Vypočtěte 2ln|(x+4)/(x+2)|-(5x+12)/(x2+6x+8)+C