Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
981.Vypočtěte (3/11)ln|3x+1|+(2/33)ln|2x-3|-(1/3)ln|x|+C