Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
986.Vypočtěte 1/x+(1/2)ln|(x-1)/(x+1)|+C