Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
987.Vypočtěte (3/2)(x-2)-2+ln|x-5|+C