Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
990.Vypočtěte 0,5(x+2)2-0,25(x-1)-2-2,25(x-1)-1+(31/8)ln|x-1|+0,125ln|x+1|+C