Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
992.Vypočtěte 3/(2x)-1,25ln|x|+20ln|x-3|-(47/4)ln|x-2|+C