Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
998.Vypočtěte Ostrogradského metodou 0,375arctg(x+1)+0,375(x+1)/(x2+2x+2)+0,25x/(x2+2x+2)2+C