Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1002.Vypočtěte 0,5ln|x+1|-0,25ln|x2+1|-0,5(x+1)-1+C