Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1010.Vypočtěte x/[216(x2+9)]+x/[36(x2+9)2]+(1/648)arctg(x/3)+C