Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1015.Vypočtěte Ostrogradského metodou x/(x2+x+1)+(2/)arctg[(2x+1)/]-2ln(x2+x+1)+0,25x4-(2/3)x3+0,5x2+2x+C