Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1048.Vypočtěte: 1/(cosx-1)+C