Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1052.Vypočtěte: 0,25tg4x-0,5tg2x-ln|cosx|+cotgx+C