Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1053.Vypočtěte: 1/3cos2x-1/cosx+C