Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1054.Vypočtěte: x-(1/7)cotg7x-(1/5)cotg5x-(1/3)cotg3x+cotgx+C