Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1056.Vypočtěte: (/2)ln|tg(x/2+p/8)|+C