Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1062.Vypočtěte: (2/3)arctg[(5tg(x/2)+4)/3]+C