Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1065.Vypočtěte: ln|2+cosx|+(4/)arctg[(1/)tg(x/2)]+C