Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1067.Vypočtěte: (1/2)tgx+(1/2)arctg(tgx)+C