Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1068.Vypočtěte: C-(1/2)[cotgx+(1/(1/2)arctg(tgx/(1/2)))]