Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1069.Vypočtěte: 0,16x-0,12ln}tgx+2|+0,4(tgx+2)-1-0,12ln|cosx|+C