Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1079.Vypočtěte: C-ln(3+e-x)+C