Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
442.Určete bod, ve kterém má graf funkce y = sinx - cosx    tečnu, svírající s osou x úhel 45o.A[2kp,-1], B[p/2+2kp,1]