Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
450.Určete bod, ve kterém má graf funkce y = 3x2 - 5x + 2    tečnu, svírající s osou x úhel 45o.A[1,0]