Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
466.Vypočtěte derivaci funkce f: y = (a2 - x2)-1 v libovol.bodě D(f)y' = 2x.(a2-x2)-2