Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
490.Pod jakým úhlem se protíná graf y = x2 a graf x = y2 90o, 36o52'